Statinis disbalansas

Du disbalansai (rodomi čia rodyklėmis) gali turėti tokį patį dydį ir kampinę padėtį ir gali būti tokiu pačiu atstumu nuo svorio centro. Tokios pačios aplinkybės kilusios dėl individualaus, du kartus didesnio, disbalanso, kuris veikia svorio centre, t.y. šioje situacijoje rotoriaus centre. Jeigu toks rotorius yra paremtas dviejuose matavimo kraštuose, svyruos iki momento, kol "sunkusis punktas" bus apverstas atgal. Tai reiškia, kad toks disbalansas veikia be sukimosi, todėl vadinamas "statiniu disbalansu". Dėl jo atsiranda inercijos centro perkėlimas nuo geometrinio centro

Statinis disbalansas turi būti taisomas plokštumos svorio centre.Tai galima pasiekti pašalinant medžiagas iš "sunkiojo punkto" arba pritvirtinant medžiagą priešingoje pusėje. Statinio disbalanso pataisymas vienoje pataisymo plokštumoje atsiranda ypač dažnai skydiniuose rotoriuose.Būtent dėl to vertikaliosios balansavimo mašinos labiausiai tinka šio tipo rotorių balansavimui.